BİRLİK PSİXOLOJİ VƏ NİTQ İNKİŞAF MƏRKƏZİ

BİZ BİRLİKDƏ GÜCLÜYÜK!

Bütün valideynlər övladlarını sağlam və ən yaxşı şəkildə böyütmək istəyirlər. Bəzən övladlarımızın inkişafındakı bəzi narahatlıqlar onlar üçün daha
çox çalışmamızı tələb edir. Bəzi davranışlar qarşısında nə edəcəyimizi bilməmək, inkişafının yaşına görə düzgün olub-olmadığını doğru aşkarlaya bilməmək və s. kimi səbəblərdən mütləq köməyə ehtiyacımız var.

Uşağım içində olduğu yaş xüsusiyyətlərini sərgiləyirmi?

Onun özünə güvənən, sosial bacarıqları yüksək, öz ayaqları üstə dayana bilən sağlam uşaq olması üçün nə edə bilərəm?” kimi suallarımız yaranmalıdır.
Hər uşaq fərqlidir.
Uşaqlar üçün yanaşmalar və müdaxilə üsulları da uşağa xas olmalıdır. Biz bu
xüsusi yanaşmalarla övladınızı qısa zamanda sağlamlığına qovuşdurmaq üçün buradayıq.

Məqalələr

Xidmətlərimiz

Loqoped

Psixoloq

Psixo-pedaqoq

Erqoterapiya

Reabilitasiya

Videolar